-- Pasirinkite --

Priėmimas į mokyklą

Geg 18, 2020

Priimamojo darbo grafikas

Raštinės darbo laikas
I-IV: 8:00 – 17:00
Pietūs: 12:00 – 12:45
V: 8:00 – 16:00
Adresas: Ganyklų g. 2, Palanga, LT-00132

Laisvos darbo vietos

Informaciją apie darbuotojų poreikį rasite čia: Darbuotojų poreikis.

Pastebėjote galimus korupcijos atvejus?

Apie pastebėtus galimus korupcijos atvejus Palangos bei kitų miestų gyventojai, Palangos miesto savivaldybės institucijų ir įstaigų tarnautojai (darbuotojai) gali pranešti:

Palangos miesto savivaldybei el. paštu antikorupcija@palanga.lt ir/ar pasitikėjimo telefonu (8 460) 51 502

Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT) „Karštąja linija“ visą parą tel.: (8 5) 266 3333 ir/ar el.paštu pranesk@stt.lt

Palangos Vlado Jurgučio progimnazijai el. paštu: daiva.latoziene@jurguciomokykla.lt

Priėmimas į mokyklą

Geg 18, 2020

MOKINIŲ PRIĖMIMAS Į PALANGOS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS 2022-2023 MOKSLO METAIS

Mokyklos pavadinimas, adresas

Vykdomos programos, klasės

„Baltijos“ pagrindinė mokykla, Sodų g. 50, Palanga

Pradinis ugdymas (1-4 klasės)

Pagrindinis ugdymas (5-10 klasės)

Specialiosios klasės

Pradinė mokykla, Virbališkės takas 4, Palanga

Pradinis ugdymas (1-4 klasės)

Vlado Jurgučio progimnazija, Ganyklų g. 2, Palanga

Pradinis ugdymas (1-4 klasės)

Pagrindinis ugdymas (5-8 klasės)

Senoji gimnazija, Jūratės g. 13, Palanga

Pagrindinis ugdymas (I-II gimn. klasės)

Vidurinis ugdymas (III-IV gimn. klasės)

Šventosios pagrindinė mokykla, Mokyklos g. 10, Palanga

Pradinis ugdymas (1-4 klasės)

Pagrindinis ugdymas (5-10 klasės)

Asmuo, pageidaujantis mokytis Šventosios pagrindinėje mokykloje (1-10 klasėse) arba Senojoje gimnazijoje (I ar III gimnazijos klasėse), prašymą teikia šios Mokyklos vadovui, vadovaujantis nustatytais terminais ir tvarka. Prašymą už vaiką iki 14 metų teikia vienas iš tėvų (globėjų), vaikas nuo 14 iki 18 metų – turintis vieno iš tėvų (rūpintojų) raštišką sutikimą.

Asmuo, pageidaujantis mokytis „Baltijos“ pagrindinėje mokykloje, Vlado Jurgučio progimnazijoje ar Pradinėje mokykloje, prašymą teikia Švietimo skyriui. Prašymą už vaiką iki 14 metų teikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų), vaikas nuo 14 iki 18 metų – turintis vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką sutikimą.

Prašymai priimami:

Prašymų priėmimo laikas

Prašymų priėmimas

Teikiami dokumentai

Į 1 klases nuo balandžio 1 d. iki gegužės 31 d.

Savivaldybės Komunikacijos ir el. paslaugų skyriuje (Vytauto g. 112, Palanga)

El. paštu svietimas@palanga.lt (jei dėl karantino ar ekstremalios situacijos laikotarpiu Savivaldybė nepriima interesantų) 

 1. nustatytos formos prašymas (priedas);
 2. vaiko asmens dokumento (gimimo liudijimo, paso ar asmens tapatybės kortelės) kopija.

Į 5 klases nuo birželio 10 d. iki birželio 30 d.

Savivaldybės Komunikacijos ir el. paslaugų skyriuje (Vytauto g. 112, Palanga)

El. paštu svietimas@palanga.lt (jei dėl karantino ar ekstremalios situacijos laikotarpiu Savivaldybė nepriima interesantų) 

 1. nustatytos formos prašymas (priedas);
 2. pradinio išsilavinimo pažymėjimo ar kito dokumento, liudijančio apie įgytą pradinį išsilavinimą, kopija;
 3. asmens tapatybę liudijančio dokumento kopiją, jei mokinys atvyksta mokytis iš kitos savivaldybės arba teikia prašymą mokytis kitoje, nei anksčiau mokėsi, mokykloje.

Į I gimnazijos klases nuo balandžio 1 d. iki rugpjūčio 1 d.

Palangos senojoje gimnazijoje (prašymų priėmimo tvarka skelbiama mokyklos interneto svetainėje)

 1. nustatytos formos prašymas;
 2. mokymosi pasiekimų pažymėjimo arba pažymos apie mokymosi pasiekimus Mokykloje, kurioje asmuo mokėsi prieš tai, kopija;
 3. asmens tapatybę liudijančio dokumento kopija.

Į III gimnazijos klases nuo balandžio 1 d. iki rugpjūčio 1 d.

Palangos senojoje gimnazijoje (prašymų priėmimo tvarka skelbiama mokyklos interneto svetainėje)

 1. nustatytos formos prašymas;
 2. pagrindinio išsilavinimo pažymėjimo ar kitą įgytą pagrindinį išsilavinimą liudijančio dokumento kopija;
 3. asmens tapatybę liudijančio dokumento kopija.

Į 9 klases „Baltijos“ pagrindinėje mokykloje nuo balandžio 1 d. iki rugpjūčio 1 d.

Savivaldybės Komunikacijos ir el. paslaugų skyriuje (Vytauto g. 112, Palanga)

El. paštu svietimas@palanga.lt (jei dėl karantino ar ekstremalios situacijos laikotarpiu Savivaldybė nepriima interesantų) 

 1. nustatytos formos prašymas (priedas);
 2. mokymosi pasiekimų pažymėjimo arba pažymos apie mokymosi pasiekimus Mokykloje, kurioje asmuo mokėsi prieš tai, kopija;
 3. asmens tapatybę liudijančio dokumento kopija.

Per mokslo metus prašymai priimami:

Atvykusių mokinių, norinčių mokytis pagal pradinio ugdymo programą  „Baltijos“ pagrindinės  mokyklos, Vlado Jurgučio progimnazijos ar Pradinės mokyklos  1-4 klasėse, tėvai (globėjai, rūpintojai) Švietimo skyriui pateikia prašymą, vaiko asmens dokumento kopiją, mokinio pasiekimų įteisinimo dokumento ankstesnėje Mokykloje kopiją. Mokiniai priimami į tas Mokyklas, kuriose yra laisvų mokymosi vietų. Švietimo skyrius gautus dokumentus per 2 darbo dienas perduoda Mokykloms. Asmenys, norintys mokytis Šventosios pagrindinėje mokykloje, dokumentus teikia tiesiogiai šios Mokyklos direktoriui.

Atvykusių mokinių, norinčių mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą „Baltijos“ pagrindinėje mokykloje (5-10 klasėse) ar Vlado Jurgučio progimnazijoje (5-8 klasėse), ar Senosios gimnazijos I-II gimnazijos klasėse, tėvai (globėjai, rūpintojai) Švietimo skyriui pateikia prašymą, vaiko asmens dokumento kopiją, pasiekimų įteisinimo dokumentų ankstesnėje mokykloje kopiją. Teritorinis pirmumas netaikomas, priimama į tą Mokyklą, kurioje yra laisvų vietų. Švietimo skyrius gautus dokumentus Mokykloms perduoda per 2 darbo dienas. Į Senosios gimnazijos II klasę prašymai priimami, jei yra laisvų mokymosi vietų.

Atvykę asmenys, norintys mokytis pagal vidurinio ugdymo programą III ar IV gimnazijos klasėse, Senosios gimnazijos direktoriui pateikia dokumentus ir pažymos apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje Mokykloje kopiją.

Vadovaujantis Mokinių priėmimo į Palangos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, iš užsienio atvykęs asmuo, priimamas mokytis bendra tvarka.  Užsieniečių vaikai, nemokantys lietuvių kalbos, mokomi išlyginamojoje mobiliojoje grupėje, komplektuojamoje Tarybos sprendimu paskirtoje Mokykloje, jei yra pakankamas vaikų skaičius tokias klases komplektuoti. Šiuo metu išlyginamųjų klasių Palangos miesto savivaldybė nėra. Vaikai, atvykę iš užsienio, mokosi bendrosios paskirties klasėse. Mokykla, atsižvelgdama į individualius vaiko poreikius, gali teikti papildomas konsultacijas vaikams, kuriems sunkiai sekasi kalbėti, rašyti ir mokytis lietuviškai. 

 

Švietimo skyriaus informacija

Informacija svetainėje

Mokyklos svetainėje informacija pateikiama naudojant Office365 debesies technologiją. Plačiau apie Office365 skaitykite čia.

Mokytojų el. paštai

Darbuotojų elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šią formą naudojant lotyniškas raides: vardas.pavarde@jurgucioprogimnazija.lt

Technologijų mokykloje

Rengiami robotikos ir programavimo, programavimo mikrokompiuteriais BBC micro: bit, Minecraft programavimo, 3D projektavimo užsiėmimai.

Naujienų prenumerata

Sužinokite mokyklos naujienas pirmi.