-- Pasirinkite --

STEAM

Lap 29, 2019

Priimamojo darbo grafikas

Raštinės darbo laikas
I-IV: 8:00 – 17:00
Pietūs: 12:00 – 12:45
V: 8:00 – 16:00
Adresas: Ganyklų g. 2, Palanga, LT-00132

Laisvos darbo vietos

Informaciją apie darbuotojų poreikį rasite čia: Darbuotojų poreikis.

Pastebėjote galimus korupcijos atvejus?

Apie pastebėtus galimus korupcijos atvejus Palangos bei kitų miestų gyventojai, Palangos miesto savivaldybės institucijų ir įstaigų tarnautojai (darbuotojai) gali pranešti:

Palangos miesto savivaldybei el. paštu antikorupcija@palanga.lt ir/ar pasitikėjimo telefonu (8 460) 51 502

Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT) „Karštąja linija“ visą parą tel.: (8 5) 266 3333 ir/ar el.paštu pranesk@stt.lt

Palangos Vlado Jurgučio progimnazijai el. paštu: daiva.latoziene@jurguciomokykla.lt

STEAM

Lap 29, 2019

Kas yra STEAM?

STEAM (ANGL. SCIENCE, TECHNOLOGY, ENGINEERING, ARTS, MATHS) VEIKLA

Anglų kalbos akronimas STEAM reiškia gamtos mokslus, technologijas, inžineriją, menus ir matematiką (STEAM, angl. science, technology, engineering, arts, maths). Mokyklinio ugdymo kontekste STEAM apima šias tiksliųjų mokslų disciplinas:

 • gamtos mokslus (biologija, chemija, fizika, jūrų biologija, aplinkotyra, geologija);
 • inžineriją (chemijos inžinerija, civilinė inžinerija, kompiuterių inžinerija, elektros (elektronikos) inžinerija, mechanikos inžinerija, kt. inžinerinės sritys);
 • technologijas (kompiuterių ir informacinės sistemos, žaidimų kūrimas, programavimas, internetiniai ir programinės įrangos sprendimai, 3D modeliavimas);
 • matematiką (matematika, statistika).

Gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos (STEAM, angl. science, technology, engineering, arts, maths) specialistų trūkumas šiuo metu yra opi problema visoje Europoje. Lietuvoje tikslieji, gamtos ir technologijų mokslai taip pat nepritraukia pakankamo skaičiaus žmonių: net 46.4% Lietuvos studentų universitetuose renkasi socialinių mokslų specialybes, o profesinėse mokyklose pirmauja paslaugų asmenims studijos.

STEAM mokslai šalies moksleivių vertinami kaip sunkūs, sausi ir neįdomūs. Viena iš priežasčių yra pernelyg teorinis tiksliųjų ir gamtos dalykų mokymas, trūksta praktiškumo bei supratimo, kaip tikslieji dalykai gali būti pritaikomi kasdieniniame gyvenime.

Menkas susidomėjimas mokykloje lemia mažą stojančiųjų į STEAM dalykus skaičių bei potencialių specialistų trūkumą darbo rinkoje. O būtent šių specialybių darbuotojų poreikis ženkliai auga. Europos Komisijos duomenimis, 2020 m. numatoma 16 mln. laisvų darbo vietų STEAM specialistams, o Lietuvoje vien 2010 – 2012 m. informacinių ir ryšių technologijų (IRT) bei logistikos sektoriuose atsirado apie 30 tūkst. laisvų darbo vietų.

Dauguma pažangių valstybių, tarp jų ir Lietuva, atsižvelgdamos į naujausius šių laikų iššūkius ir jų neatitinkančią švietimo sistemą, ėmėsi STEAM dalykų mokyklose atnaujinimo. Pasaulio praktikoje taikomi įvairūs būdai tiksliųjų dalykų ugdymui atnaujinti ir jiems populiarinti. Tikslas yra ugdyti kritinį mąstymą, praktinį suvokimą apie STEAM dalykų taikymą praktikoje, didinti stojančiųjų į STEAM specialybes skaičių ir taip užpildyti STEAM specialistų trūkumą Lietuvos ir visos Europos darbo rinkoje.

KAIP VEIKIA STEAM EUROPOJE?

STEAM centrai – tai organizacijos, koordinuojančios STEAM tinklo centrą regione. Jo funkcijos:

 • koordinuoti šalyje (regione) veikiančias STEAM iniciatyvas, mokyklas, įmones ir kt., skatinti STEAM plėtrą ir įgyvendinimą;
 • skatinti mokyklų ir verslo, mokslo bei socialinių partnerių bendradarbiavimą, STEAM ambasadorių nuoseklų lankymąsi mokyklose;
 • informuoti mokyklas, verslo, mokslo, socialinius ir kt. partnerius apie STEAM veiklą ir galimybes tiesiogiai ir per virtualią internetinę platformą;
 • organizuoti STEAM renginius regionuose išnaudojant verslo, mokslo ir socialinių partnerių potencialą.

STEAM ambasadorius – STEAM srities specialistas, savanoriškai atvykstantis į mokyklas pasidalyti darbo patirtimi ar pasikviečiantis mokinius į savo darbo vietą. STEAM ambasadoriai:

 • dalijasi karjeros patirtimi;
 • dalijasi techniniais ir praktiniais patarimais mokytojams, vykdant STEAM veiklas
 • klasėje;
 • prisideda prie STEAM būrelių organizavimo mokykloje;
 • skatina moksleivių, tėvų ir mokytojų bendradarbiavimą;
 • vykdo praktinius STEAM eksperimentus ir pan.

STEAM įmonės – socialiai atsakingos įmonės, dirbančios STEAM srityje, kviečiasi mokinius atvykti ir praktiškai pamatyti, kaip veikia STEAM srities darbai.

STEAM mokykla

Palangos Vlado Jurgučio pagrindinė mokykla, įsijungusi į tarptautinį tinklą STEAM (iš anglų kalbos – gamtos mokslai, technologijos, inžinerija, menai ir matematika), siekia mokykloje populiarinti gamtos mokslus, inžineriją, menus, technologijas ir matematiką. Mokslas ir inovacijos žaibišku greičiu žengia į priekį ir integruojasi į žmogaus gyvenimą.

Saulė Paulikienė

Saulė Paulikienė

Fizikos mokytoja metodininkė. STEAM grupės pirmininkė

2015 m. vasario 15–21 dienomis dalyvavo trumpalaikėje stažuotėje Europos branduolių tyrimų centre (CERN) Ženevoje (Šveicarija). Dvylika Lietuvos fizikos mokytojų susipažino su CERN atliekamais tyrimais bei galimybėmis naujausias fizikos žinias taikyti pamokoje.
Nuo 2015 m. birželio 29 d. iki liepos 3 d. dalyvavo STEAM kursuose mokytojams „Mokinių pasiekimų gerinimas: STEAM iššūkiai Lietuvos mokyklai“.

Osvaldas Valiukas

Osvaldas Valiukas

Informacinių technologijų mokytojas ekspertas

Nuo 2015 m. birželio 1d. iki 2015 m. birželio 30 d. dalyvavo ilgalaikėje pedagogų stažuotėje „Formalus ir neformalus informacinių technologijų integravimas į ugdymo procesą – stažuotė Leeuwarder Lyceum (Olandija) mokykloje“, vykusioje Leeuwarden (Olandija) mieste.

Ingrida Šleinienė

Ingrida Šleinienė

Ingrida Šleinienė Matematikos mokytoja metodininkė

2015 m. birželio 14 – 20 d. dalyvavo trumpalaikėje stažuotėje Anglijoje pagal parengtą stažuotės programą „Stažuotė Anglijos švietimo sistemos įstaigose ir organizacijose ilgalaikių stažuočių ir STEM tematika“.

Elvyra Žilienė

Elvyra Žilienė

Elvyra Žilienė Biologijos mokytoja metodininkė

Nuo 2015 m. birželio 28 d. iki liepos 4 d. dalyvavo trumpalaikėje stažuotėje Olandijoje pagal parengtą stažuotės programą „Stažuotė Olandijos švietimo įstaigose ir organizacijose ilgalaikių stažuočių ir STEM tematika“.

Alma Stričkaitė

Alma Stričkaitė

Alma STRIČKAITĖ Chemijos mokytoja metodininkė

Nuo 2015 m. birželio 29 d. iki liepos 3 d. dalyvavo STEAM kursuose mokytojams „Mokinių pasiekimų gerinimas: STEAM iššūkiai Lietuvos mokyklai“.

Jolanta Čėsnienė

Jolanta Čėsnienė

Technologijų vyresnioji mokytoja

Nuo 2015 m. birželio 29 d. iki liepos 3 d. dalyvavo STEAM kursuose mokytojams „Mokinių pasiekimų gerinimas: STEAM iššūkiai Lietuvos mokyklai“.

Ramunė Grikštaitė

Ramunė Grikštaitė

Dailės vyresnioji mokytoja

Informacija svetainėje

Mokyklos svetainėje informacija pateikiama naudojant Office365 debesies technologiją. Plačiau apie Office365 skaitykite čia.

Mokytojų el. paštai

Darbuotojų elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šią formą naudojant lotyniškas raides: vardas.pavarde@jurgucioprogimnazija.lt

Technologijų mokykloje

Rengiami robotikos ir programavimo, programavimo mikrokompiuteriais BBC micro: bit, Minecraft programavimo, 3D projektavimo užsiėmimai.

Naujienų prenumerata

Sužinokite mokyklos naujienas pirmi.