-- Pasirinkite --

Istorija

Rgs 24, 2019

Priimamojo darbo grafikas

Raštinės darbo laikas
I-IV: 8:00 – 17:00
Pietūs: 12:00 – 12:45
V: 8:00 – 16:00
Adresas: Ganyklų g. 2, Palanga, LT-00132

Laisvos darbo vietos

Informaciją apie darbuotojų poreikį rasite čia: Darbuotojų poreikis.

Pastebėjote galimus korupcijos atvejus?

Apie pastebėtus galimus korupcijos atvejus Palangos bei kitų miestų gyventojai, Palangos miesto savivaldybės institucijų ir įstaigų tarnautojai (darbuotojai) gali pranešti:

Palangos miesto savivaldybei el. paštu antikorupcija@palanga.lt ir/ar pasitikėjimo telefonu (8 460) 51 502

Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT) „Karštąja linija“ visą parą tel.: (8 5) 266 3333 ir/ar el.paštu pranesk@stt.lt

Palangos Vlado Jurgučio progimnazijai el. paštu: daiva.latoziene@jurguciomokykla.lt

Istorija

Rgs 24, 2019

1804 m. Palangoje veikė pradinė mokykla su dėstomąja vokiečių kalba. 1886 m. buvo įkurta rusiška progimnazija. XIX a. pab. – XX a. pr. Palangoje veikė ir pradinės, vadinamos liaudies mokyklos, kur mokėsi neturtingų tėvų vaikai. Minima tokia mokykla berniukams, gerai sutvarkyta, įsikūrusi kunigo Viksvos name Ronžės gatvėje, kita mokykla mergaitėms tame pačiame name. Našlaičiai Palangoje turėjo prieglaudą.

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, 1921 metais buvo įkurta lietuviška pradžios mokykla, o 1922 metais Palangos inteligentijos rūpesčiu buvo įkurta lietuviška vidurinė mokykla. Jos pirmąja direktore tapo garsi švietėja, rašytoja Stasė Vaineikienė. Abi mokyklos – pradinė ir vidurinė – veikė buvusios rusiškos gimnazijos patalpose, Vytauto gatvėje, vadinamuose Mokyklų rūmuose.

Apie pradinės mokyklos 1921 – 1937 metais laikotarpį žinoma mažai. Mokiniai aktyviai dalyvaudavo miesto šventėse, apie tai byloja nuotraukos, išspausdintos 1936 m. knygoje „Palanga – vaizdų albumas“ ir buvusių mokinių prisiminimai.

1938 m. gegužės 10 d. Palangoje kilęs gaisras sunaikino daugybę pastatų. Sudegė ir Mokyklų rūmai. Vidurinė mokykla įsikūrė apskrities valdybos pastate, Vasario 16 – osios gatvėje, pradinė mokykla glaudėsi ankštuose vasarnamių kambarėliuose, o du skyriai dėl patalpų stokos kurį laiką nesimokė.

Po gaisro skubiai pradėta statyti naują pradžios mokyklą Kretingos gatvėje. Apie tai plačiai rašė laikraštis „Lietuvos vakarai“ 1938 m. rugsėjo 24 d. straipsnyje „Kokie bus naujieji Palangos pradžios mokyklos rūmai“. Nauja mokykla buvo atidaryta 1938 m. gruodžio 15 d. Iš pradžių veikė tik pirmojo aukšto klasės, vėliau buvo įruoštos ir likusios. Mokyklos atidarymas buvo iškilmingas, jame dalyvavo ir miesto burmistras Jonas Šliūpas. 1940 m. birželio mėn. Lietuvą okupavo Raudonoji armija. Prasidėjo suėmimai ir tremtys.

Po II pasaulinio karo mokykla buvo vadinama Palangos lietuvių pradinė mokykla. Mokyklos vedėju dirbo Jonas Verseckas, kiek vėliau Bronė Zaleckienė.

1950 m. rugsėjo 1 d. Palangos lietuvių pradinė mokykla buvo prijungta prie vidurinės mokyklos, kuri tuomet veikė pastate prie Rąžės upės, Pionierių gatvėje Nr. 6, dabartinėje Vasario 16 – osios gatvėje (kur vėliau buvo rusų mokykla). 1950 – 1960 m. vidurinės mokyklos direktoriumi dirbo Liudas Benediktavičius.

1961 m. pastačius naują vidurinės mokyklos pastatą Jūratės gatvėje, Palangos miesto mokyklų tinklas buvo pertvarkytas. Buvusios pradinės mokyklos pastate buvo įkurta Palangos prailgintos darbo dienos aštuonmetė mokykla, vidurinė mokykla pradėjo dirbti naujame pastate Jūratės gatvėje ir pastate Vasario 16 – osios gatvėje įkurta rusų aštuonmetė mokykla.

1977 m. buvo pastatytas didelis priestatas prie aštuonmetės mokyklos ir mokykla pertvarkyta į Palangos 2 – ąją vidurinę mokyklą.

Atidarius 2-ąją vidurinę mokyklą visi Palangos moksleiviai pradėjo mokytis viena pamaina. Mokyklos direktoriumi dirbo K. Gerulis.

1985 m. buvo pastatytas mokyklos priestatas automobilizmui mokyti. Baigiamosios klasės mokiniai galėjo įsigyti vairuotojo teises, išmokti automobilio priežiūros ir eksploatacijos pagrindų. 1985 m. visiškai pereita prie kabinetinės sistemos, įrengti 33 mokymo kabinetai. Nuo 1986 m. rugsėjo 1 d. vietoje 11 klasių, įvestas 12 klasių vidurinis mokymas.

Mokykla išleido 32 abiturientų laidas.

1997 metais mokyklai suteiktas Vlado Jurgučio vardas. Vladas Jurgutis – kunigas, ateitininkų pradininkas, ekonomikos mokslų profesorius, Lietuvos Banko organizatorius. Vladas Jurgutis gimė 1885 m. lapkričio 5 d. Palangoje. Baigė Palangos progimnaziją, studijavo Kauno Kunigų seminarijoje, Petrapilio dvasinėje akademijoje, kurią baigė teologijos magistro laipsniu. Vokietijoje Miuncheno universitete baigė ekonomikos mokslus. 1920 – 1922 m. buvo Steigiamojo seimo narys, vadovavo finansų komitetui. 1922 – 1929 m. dirbo Lietuvos banko valdytoju ir buvo vadinamas lietuviško lito „tėvu“. 1925 – 1940 m. Kauno, 1940 – 1943 m. ir 1945 – 1946 m. – Vilniaus Universiteto profesorius. 1943 – 1944 m. kalėjo hitlerininkų Štuthofo koncentracijos stovykloje. Parašė svarbius mokslinius veikalus „Finansų pagrindai“ (1938), „Pinigai“ (1938), „ Bankai“(1940). Vladas Jurgutis mirė 1966 m. sausio 9 d., palaidotas Palangos kapinėse.

2008 m. gruodžio mėnesį mokykla pažymėjo savo veiklos 70 – metį.

Nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. mokykla tapo Palangos Vlado Jurgučio pagrindine mokykla.

Informacija svetainėje

Mokyklos svetainėje informacija pateikiama naudojant Office365 debesies technologiją. Plačiau apie Office365 skaitykite čia.

Mokytojų el. paštai

Darbuotojų elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šią formą naudojant lotyniškas raides: vardas.pavarde@jurgucioprogimnazija.lt

Technologijų mokykloje

Rengiami robotikos ir programavimo, programavimo mikrokompiuteriais BBC micro: bit, Minecraft programavimo, 3D projektavimo užsiėmimai.

Naujienų prenumerata

Sužinokite mokyklos naujienas pirmi.