-- Pasirinkite --

Mokykla

Rgs 24, 2019

Priimamojo darbo grafikas

Raštinės darbo laikas
I-IV: 8:00 – 17:00
Pietūs: 12:00 – 12:45
V: 8:00 – 16:00
Adresas: Ganyklų g. 2, Palanga, LT-00132

Laisvos darbo vietos

Informaciją apie darbuotojų poreikį rasite čia: Darbuotojų poreikis.

Pastebėjote galimus korupcijos atvejus?

Apie pastebėtus galimus korupcijos atvejus Palangos bei kitų miestų gyventojai, Palangos miesto savivaldybės institucijų ir įstaigų tarnautojai (darbuotojai) gali pranešti:

Palangos miesto savivaldybei el. paštu antikorupcija@palanga.lt ir/ar pasitikėjimo telefonu (8 460) 51 502

Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT) „Karštąja linija“ visą parą tel.: (8 5) 266 3333 ir/ar el.paštu pranesk@stt.lt

Palangos Vlado Jurgučio progimnazijai el. paštu: daiva.latoziene@jurguciomokykla.lt

Mokykla

Rgs 24, 2019

Vizija

Moderni, demokratiška, atvira, nuolat besimokanti, patraukli institucija, ugdanti pilietišką, atsakingą, sąmoningą asmenybę, padedanti visiems mokiniams įgyti būtinas kompetencijas, reikalingas visaverčiam gyvenimui.

Misija

Palangos Vlado Jurgučio pagrindinė mokykla – ugdymo įstaiga, teikianti kokybišką pradinį ir pagrindinį išsilavinimą bei profesinės kompetencijos pradmenis, puoselėjanti sveiką gyvenseną, ugdanti savarankišką, veiklų, atsakingą žmogų, norintį ir gebantį nuolat mokytis bei kurti savo ir bendruomenės gyvenimą.

Filosofija

Žmogaus ugdymas – vientisas procesas, grindžiamas humanizmo ir demokratiškumo principais, kultūriniu atvirumu, nuolatiniu tobulėjimu, tolerancija, jaukios aplinkos sukūrimu.

Prioritetas

Švietimo kokybės ir socialinio saugumo gerinimas.

Tikslai
 • Išsilavinusios, savo tautinį tapatumą suvokiančios, permainų pasaulyje gebančios kurti asmenybės ugdymas.
 • Kiekvienam mokiniui padėti atskleisti individualius gebėjimus, ugdyti kompetencijas – žinių, gebėjimų ir vertybių visumą ir siekti kiekvieno mokinio mokymosi sėkmės ir gero pasirengimo tolesniam mokymuisi.
 • Sudaryti sąlygas mokiniams pažinti savo gebėjimus renkantis veiklos kelią gyvenime.
 • Plėtoti kūrybinę partnerystę su kitomis miesto, respublikos ir užsienio mokyklomis, skatinant mokinių ir mokytojų kūrybiškumą.
 • Nuolat kurti saugią ir sveiką šiuolaikinius reikalavimus atitinkančią ugdymo(si) aplinką.
Uždaviniai
 • Ugdyti mokinių kultūrą, pasididžiavimo savo mokykla jausmą.
 • Plėtoti mokyklos bendruomenės informavimą apie mokyklos veiklą.
 • Skatinti mokytojus tikslingai ir efektyviai taikyti informacines technologijas pamokose ir neformaliojo švietimo užsiėmimuose.
 • Orientuoti klasių auklėtojų veiklą, nukreiptą mokinių vertybinių nuostatų, bendrųjų kompetencijų ir kūrybiškumo ugdymui.
 • Stiprinti mokinių mokymosi motyvaciją.
 • Tikslingai ir kūrybiškai taikyti dalykų integraciją ugdymo procese.
 • Tobulinti gabių mokinių, mokinių turinčių mokymosi sunkumų, ugdymą.
 • Gerinti pamokos vadybą ir kokybę.
 • Stebėti ir gerinti mokinių pažangą ir pasiekimus.
 • Tenkinti mokinių saviraiškos poreikius.
 • Padėti mokiniams planuoti karjerą.
 • Sudaryti galimybes mokiniui gauti informaciją apie tolesnio mokymosi ir profesinės veikos galimybes.
 • Organizuoti bendrus renginius su miesto ugdymo įstaigomis : l/d ,,Nykštukas“, ,, Gintarėlis“, pradine mokykla, Senaja gimnazija.
 • Supažindinti miesto bendruomenę su mokyklos veikla.
 • Plėtoti bendradarbiavimą su respublikos ir užsienio mokyklomis.
 • Tobulinti mokyklos edukacines aplinkas.
 • Užtikrinti mokinio saugumą mokykloje.

Informacija svetainėje

Mokyklos svetainėje informacija pateikiama naudojant Office365 debesies technologiją. Plačiau apie Office365 skaitykite čia.

Mokytojų el. paštai

Darbuotojų elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šią formą naudojant lotyniškas raides: vardas.pavarde@jurgucioprogimnazija.lt

Technologijų mokykloje

Rengiami robotikos ir programavimo, programavimo mikrokompiuteriais BBC micro: bit, Minecraft programavimo, 3D projektavimo užsiėmimai.

Naujienų prenumerata

Sužinokite mokyklos naujienas pirmi.