-- Pasirinkite --

Pagalbos mokiniui specialistai

Spa 18, 2019

Priimamojo darbo grafikas

Raštinės darbo laikas
I-IV: 8:00 – 17:00
Pietūs: 12:00 – 12:45
V: 8:00 – 16:00
Adresas: Ganyklų g. 2, Palanga, LT-00132

Laisvos darbo vietos

Informaciją apie darbuotojų poreikį rasite čia: Darbuotojų poreikis.

Pastebėjote galimus korupcijos atvejus?

Apie pastebėtus galimus korupcijos atvejus Palangos bei kitų miestų gyventojai, Palangos miesto savivaldybės institucijų ir įstaigų tarnautojai (darbuotojai) gali pranešti:

Palangos miesto savivaldybei el. paštu antikorupcija@palanga.lt ir/ar pasitikėjimo telefonu (8 460) 51 502

Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT) „Karštąja linija“ visą parą tel.: (8 5) 266 3333 ir/ar el.paštu pranesk@stt.lt

Palangos Vlado Jurgučio progimnazijai el. paštu: daiva.latoziene@jurguciomokykla.lt

Pagalbos mokiniui specialistai

Spa 18, 2019

KAS YRA ŠVIETIMO PAGALBA?

Tai specialistų – socialinio pedagogo, psichologo, specialiojo pedagogo, mokytojo padėjėjo –  teikiama pagalba mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams,  švietimo teikėjams.

SOCIALINIS PEDAGOGAS

Padeda šalinti priežastis, dėl kurių mokiniai negali lankyti mokyklos ar vengia tai daryti,  sugrąžinti į mokyklą jos nelankančius mokinius; kartu su tėvais padeda vaikams ir jaunimui pasirinkti mokyklą pagal jų galias; padeda mokiniui adaptuotis mokykloje; teikia mokiniui reikalingas socialines pedagogines paslaugas.

PSICHOLOGAS

Nustato mokinio psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas ir padeda jas spręsti, bendradarbiauja  su  tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais; teikia rekomendacijas, konsultuoja;  padeda sudaryti palankias psichologines sąlygas ugdymosi procese.

Psichologinis konsultavimas – tai psichologinė pagalba sveikiems, sunkioje, sudėtingoje gyvenimo situacijoje atsidūrusiems žmonėms. Jiems padedama spręsti iškilusias problemas, brandžiau išgyventi įvairius gyvenimo sunkumus.

SPECIALUSIS PEDAGOGAS

Nustato  mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius, teikia pagalbą jų turintiems mokiniams; bendradarbiauja su  mokytojais, tėvais, stiprina jų gebėjimą ugdyti mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių; padeda sudaryti palankias ugdymosi sąlygas specialiųjų poreikių turintiems mokiniams.

LOGOPEDAS

Įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, teikia pagalbą tokių sutrikimų turintiems mokiniams.

Informacija svetainėje

Mokyklos svetainėje informacija pateikiama naudojant Office365 debesies technologiją. Plačiau apie Office365 skaitykite čia.

Mokytojų el. paštai

Darbuotojų elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šią formą naudojant lotyniškas raides: vardas.pavarde@jurgucioprogimnazija.lt

Technologijų mokykloje

Rengiami robotikos ir programavimo, programavimo mikrokompiuteriais BBC micro: bit, Minecraft programavimo, 3D projektavimo užsiėmimai.

Naujienų prenumerata

Sužinokite mokyklos naujienas pirmi.