-- Pasirinkite --

Socialinis pedagogas

Spa 18, 2019

Priimamojo darbo grafikas

Raštinės darbo laikas
I-IV: 8:00 – 17:00
Pietūs: 12:00 – 12:45
V: 8:00 – 16:00
Adresas: Ganyklų g. 2, Palanga, LT-00132

Laisvos darbo vietos

Informaciją apie darbuotojų poreikį rasite čia: Darbuotojų poreikis.

Pastebėjote galimus korupcijos atvejus?

Apie pastebėtus galimus korupcijos atvejus Palangos bei kitų miestų gyventojai, Palangos miesto savivaldybės institucijų ir įstaigų tarnautojai (darbuotojai) gali pranešti:

Palangos miesto savivaldybei el. paštu antikorupcija@palanga.lt ir/ar pasitikėjimo telefonu (8 460) 51 502

Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT) „Karštąja linija“ visą parą tel.: (8 5) 266 3333 ir/ar el.paštu pranesk@stt.lt

Palangos Vlado Jurgučio progimnazijai el. paštu: daiva.latoziene@jurguciomokykla.lt

Socialinis pedagogas

Spa 18, 2019

SOCIALINIO PEDAGOGO VEIKLOS SRITYS

Socialinis pedagogas mokykloje yra pagalbos teikėjas vaikams, paaugliams, jų šeimoms, ginantis jų teises bei primenantis pareigas, padedantis vaikui rasti savo vietą sociume. Socialinės pedagoginės pagalbos tikslas – įvertinti ir spręsti problemas, susijusias su vaiko pagrindinių reikmių tenkinimu, saugumo ir socialinės adaptacijos užtikrinimu. Vykdyti ir kurti saviraiškos, mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio sutrikimų bei kitų problemų sprendimo prevencijos programas, dalyvauti mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikloje. Socialinio pedagogo veiklos objektas yra pedagogiškai apleisti, patyrę socialinę atskirtį, turintys specialiųjų poreikių ugdytiniai – labiausiai pažeidžiama bendruomenės dalis, kuriai reikia supratimo ir pagalbos integruojantis į mokyklos, visuomenės gyvenimą.

SOCIALINIO PEDAGOGO FUNKCIJOS

 • įvertinimo: renka informaciją, analizuoja, daro išvadas, apibendrina;
 • konsultacinė: pataria, padeda, rekomenduoja, teikia meditacijos paslaugą
 • korekcinė: skatina, įgalina, padeda adaptuotis, aktyvina, mobilizuoja;
 • vadybinė: planuoja, organizuoja, kontroliuoja, vertina, tikslina;
 • šviečiamoji: informuoja, aiškina, moko;
 • koordinacinė: palaiko ryšius, dalinasi informacija;
 • prevencinė: numato ir koreguoja neigiamus reiškinius, poelgius, padeda jų išvengti;
 • teisinė: pagal poreikį atstovauja, gina vaiko interesus.

SOCIALINIO PEDAGOGO VEIKLOS UŽDAVINIAI

 • Įvertinti ir padėti spręsti problemas, susijusias su įvairiais mokiniams kylančiais sunkumais;
 • Ugdyti mokinių socialinius įgūdžius, vesti individualias konsultacijas ir užsiėmimus;
 • Bendrauti su tėvais, konsultuoti vaikų ugdymo klausimais, skatinant suprasti ir priimti vaiko socialinius bei psichologinius poreikius;
 • Organizuoti ir inicijuoti socializacijos programų kūrimą;
 • Konsultuoti mokinius ir jų tėvus ugdymo karjerai klausimais:
 • Rinkti informaciją, analizuoti ją ir daryti išvadas apie socialinės rizikos grupės mokinius.

PAGRINDINĖS SOCIALINIO PEDAGOGO VEIKLOS FORMOS

Individualus darbas su mokiniais, jų tėvais, pedagogais – konsultacijos, pokalbiai, mokymai.
Darbas su mokiniais ir jų grupėmis. Konsultavimas, diskusijos, pokalbiai, gyvenimo įgūdžių, sveikos gyvensenos, kūrybiškumo, psichologinio atsparumo bei kritinio mąstymo ugdymas, atsakingo problemų sprendimo įgūdžių formavimas. Socialinės pedagoginės pagalbos tinklo kūrimas – projektai – programos, socialinės veiklos vadyba.

Metinė veiklos programa (Word 365)

Nuoroda atidaroma naujame lange.

Darbo grafikas (Word 365)

Nuoroda atidaroma naujame lange.

Naudingos nuorodos (Word 365)

Nuoroda atidaroma naujame lange.

Informacija svetainėje

Mokyklos svetainėje informacija pateikiama naudojant Office365 debesies technologiją. Plačiau apie Office365 skaitykite čia.

Mokytojų el. paštai

Darbuotojų elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šią formą naudojant lotyniškas raides: vardas.pavarde@jurgucioprogimnazija.lt

Technologijų mokykloje

Rengiami robotikos ir programavimo, programavimo mikrokompiuteriais BBC micro: bit, Minecraft programavimo, 3D projektavimo užsiėmimai.

Naujienų prenumerata

Sužinokite mokyklos naujienas pirmi.