-- Pasirinkite --
MOKYKLOS NAUJIENOS
VLADO JURGUČIO PROGIMNAZIJA – TARPTAUTINIAME PROJEKTE „KELIAS Į EUROPOS PARLAMENTĄ“ (REP 2019)

VLADO JURGUČIO PROGIMNAZIJA – TARPTAUTINIAME PROJEKTE „KELIAS Į EUROPOS PARLAMENTĄ“ (REP 2019)

Lapkričio mėnesį mūsų mokykla startavo tarptautiniame projekte „Kelias į Europos Parlamentą“. Projekto tikslas – suteikti moksleiviams žinių apie Europos Sąjungos institucijas ir jų veikimo principus. Moksleiviai simuliuoja Europos Sąjungos parlamento ar Europos Sąjungos komisijos darbą. Taip siekiama ugdyti naujosios kartos Europos piliečius, kurie gali kritiškai įvertinti Europos Sąjungos stipriąsias ir silpnąsias puses, pasiūlyti naujoviškus problemų sprendimo būdus. Mokiniams suteikiama galimybė dalyvauti Europos Sąjungos demokratiniame gyvenime.

Projekte dalyvavo mokiniai iš 5 skirtingų ES šalių – Graikijos, Italijos, Lietuvos, Ispanijos ir Rumunijos. Italijoje, Rumunijoje ir Lietuvoje (Palangos Vlado Jurgučio progimnazijoje) buvo organizuojami trys nuotoliniai renginiai, kurie buvo vykdomi 2021 m. lapkričio – gruodžio mėnesiais. Pirmą renginį organizavo Italijos komanda lapkričio 12 dieną, antrą – Rumunijos komanda lapkričio 25 dieną, o paskutinį trečią – Lietuvos komanda, kurią sudarė 20 mūsų progimnazijos 7-8 klasių mokinių ir 2 Palangos senosios gimnazijos mokiniai. Mūsų progimnazijos komandą ruošė ir konsultavo: Raimonda Baltmiškė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja, Eglė Gūžienė, anglų kalbos mokytoja, Osvaldas Valiukas, informacinių technologijų mokytojas ekspertas, Daiva Latožienė, istorijos mokytoja metodininkė. Sklandų projekto vykdymą užtikrino nuolatinis progimnazijos direktorės Laimutės Benetienės dėmesys. Viso projekto metu mus globojo ir konsultavo Aivaras Daukantas, Vilniaus universiteto teisės fakulteto Alumni draugijos narys, Aivaro Daukanto labdaros paramos fondo įkūrėjas, Asociacijos „Novi Homines“ teisininkas.

Projekto susitikimuose buvo diskutuojama šiomis temomis: „Smurtas tarp lyčių“ (lapkričio 12 d.), „Kibernetinis saugumas“ (lapkričio 25 d.) ir „Nelegali migracija“ (gruodžio 10 d.).

Prieš kiekvieną susitikimą dalyvaujančios šalys gaudavo iš šalies organizatorės jų paruoštą dokumentą, kuris sudarytas iš teisiškai veikiančių dokumentų, reglamentuojančių problemos valdymą Europos Sąjungoje. Projekte dalyvavę mokiniai (kiekvienas savo šalyje) susipažino su atsiųstu dokumentu, gilinosi į šią temą rengiamų mokykloje diskusijų metu, rinko informaciją iš įvairiausių šaltinių ir susitikimo metu argumentuotai pateikė savo įžvalgas ir problemos sprendimo būdus. Šie buvo fiksuojami ruošiamo dokumento papildyme ir išsiųsti partneriams prieš susitikimą. Susitikimo metu buvo viešai pristatomas dokumentas, jo papildymai. Mokiniai diskutavo, gindami savo įžvalgas ir pagrįsdami jas jau sukaupta informacija. Susitikimų pabaigoje balsavimų būdu buvo priimti bendri ir vieningi dokumentai, į kuriuos įtraukiami visų projekte dalyvaujančių šalių pasiūlymai, kuriems buvo pritarta. Renginių metu buvo pristatomos susitikimą organizuojančios šalys ir konkreti vietovė. Mokiniai susipažino ir bendravo.

Projektas labai patiko mūsų komandos nariams ir buvo naudingas, nes mokiniai jo metu naudojo įvairius mokymo metodus: vaidmenų žaidimą, debatus, kritinį mąstymą, demonstraciją, susipažino kaip kuriami ES teisės aktai. Patobulintos anglų kalbos ir informacinių technologijų žinios, nes visa projekto veikla vyko tik anglų kalba nuotoliniu būdu. Mūsų progimnazijos mokiniai turėjo galimybę praturtinti savo žinias apie ES institucijų vaidmenį ir funkcionavimą bei suprasti darbo su kitomis šalimis naudą. Taip ugdomas pilietiškumas ir tolerancija.

Daiva Latožienė, istorijos mokytoja metodininkė
Osvaldas Valiukas, informacinių technologijų mokytojas ekspertas

Naujienų prenumerata

Sužinokite mokyklos naujienas pirmi.