-- Pasirinkite --
MOKYKLOS NAUJIENOS
PALANGOS VLADO JURGUČIO PROGIMNAZIJOS INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ MOKYTOJAS – STAŽUOTĖJE NORVEGIJOJE

PALANGOS VLADO JURGUČIO PROGIMNAZIJOS INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ MOKYTOJAS – STAŽUOTĖJE NORVEGIJOJE

Nacionalinė švietimo agentūra įgyvendindama projektą „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ organizavo trumpąją (5 dienų) stažuotę Lietuvos informacinių technologijų mokytojams. Laimėjęs atranką, kuri buvo vykdoma atsižvelgiant į stažuočių užsienyje dalyvių atrankos kriterijus, kovo 19-23 dienomis dalyvavau Lietuvos informacinių technologijų mokytojų trumpalaikėje stažuotėje Norvegijoje, Namsuse.

Stažuotės tikslas – susipažinti su gerąja užsienio šalių pedagogine patirtimi, tobulinti bendrąsias kompetencijas, orientuotas į ugdymo proceso efektyvumo didinimą, atkreipti dėmesį į aktualias temas, tokias kaip klasės įvairovė, daugiakultūriškumas, specialiųjų poreikių mokinių atpažinimas bei pagalba jiems.

Stažuotės metu lankiausi Norvegijos Namsos savivaldybės švietimo institucijose: Vestbyen mokykloje, Ovehalla Montesori pagrindinėje mokykloje, Namsos vidurinėje mokykloje, Olavo Duuno vidurinėje mokykloje, dalyvavau susitikime su Namsos savivaldybės švietimo skyriaus vedėju bei susipažinau su Levangerio universiteto veikla. Susitikimų metu buvo pristatytos minėtos Norvegijos švietimo įstaigos, jų veikla, ypatumai, ugdymo metodikos, pasiekimai, gerieji pavyzdžiai, mokytojų kompetencijų ugdymo strategijos.

Norvegijoje švietimas yra svarbus siekiant išlaikyti aukštą užimtumo lygį ir produktyvią, novatorišką darbo jėgą bei svarbus demokratinei kultūrai kurti ir tobulinti. Švietimas Norvegijoje apima privalomąjį pradinį ir pagrindinį išsilavinimą (6-16 metų vaikams) ir neprivalomąjį vidurinį išsilavinimą. Vidurinėje mokykloje mokiniai turi teisę rinktis vieną iš trijų akademinio ugdymo programų arba vieną iš devynių profesinio ugdymo programų. Mokyklose mokiniai aprūpinami visomis ugdymui reikalingomis priemonėmis, taip pat ir kompiuteriais, vadovaujantis filosofija, kad kompiuterinė įranga yra priemonė, padedanti mokiniams pasiekti geresnių mokymosi rezultatų. Informacinių technologijų mokymas integruotas į bendrąjį ugdymą. Įtraukumas yra pagrindinis Norvegijos švietimo politikos principas, užtikrinantis mokinių teisę į specialiąją pagalbą. Specialusis ugdymas integruojamas į bendrąjį ugdymą. Specialiųjų poreikių vaikams po pamokų yra siūloma laiką praleisti dienos priežiūros įstaigose, o visos Norvegijos savivaldybės privalo turėti kultūros mokyklą, kurioje organizuojami muzikos, šokių, teatro ir kitų menų kursai ir mokymai.

Visos Norvegijos ugdymo įstaigos turi mokytojų kompetencijų tobulinimo planus. Valstybė nustato bendrą mokytojų rengimo programų sistemą ir prisideda prie mokytojų kompetencijų ugdymo. Aukštasis mokslas Norvegijoje yra nemokamas, o švietimo sistema skatina mokymąsi visą gyvenimą.

Norvegijoje aplankytų švietimo įstaigų filosofija – pagarba, profesionalumas, rūpestis, naujovės, bendravimas, bendra atsakomybė. Kuriant gerą mokymosi aplinką, mokyklos turi aiškias tvarkos ir elgesio taisykles, kurių tikslas – gera mokykla visiems mokyklos bendruomenės nariams.

Stažuotės metu mano patirti įspūdžiai, idėjos, žinios bus kokybiškai ir kūrybiškai pritaikytos vykdant informacinių technologijų integralumą, skatinant Progimnazijos bendruomeniškumą, mokinių atsakomybę už savo pasiekimus, skatinant kolegų skaitmeninių kompetencijų tobulinimą, dalinimąsi gerąja patirtimi įgyvendinant atnaujintas bendrąsias programas, įtraukųjį ugdymą.

Siekdamas plėtoti mokinių bendrąsias ir dalykines kompetencijas siekiu, kad mokiniai aktyviai domėtųsi savo pasirinktu mokomuoju dalyku, įgytų kuo daugiau žinių. Kovo 24 d. kartu su 8 klasių mokiniais, kurie ypač domisi informacinėmis technologijomis, dalyvavome Vilniaus universiteto matematikos ir informatikos fakulteto organizuotoje konferencijoje „Studijos ir mokslas VU matematikos ir informatikos fakultete“, kuri vyko Palangoje. Mokiniai susipažino su

galimybėmis studijuoti VU matematikos ir informatikos fakultete, dirbtinio intelekto galimybėmis ir perspektyvomis, NFT žetonais: kas tai, kaip jie veikia ir kaip sukurti savo NFT žetonus.

Mokytojų ir mokinių skaitmeninių įgūdžių ir gebėjimų tobulinimas padės sėkmingiau įgyvendinti atnaujintas bendrąsias ugdymo programas, atliepiant mokinių su įvairiais ugdymosi poreikiais lūkesčius.

Osvaldas Valiukas,
Palangos Vlado Jurgučio progimnazijos informacinių technologijų mokytojas ekspertas

Naujienų prenumerata

Sužinokite mokyklos naujienas pirmi.