-- Pasirinkite --
MOKYKLOS NAUJIENOS

Skelbiama atranka biologijos mokytojo pareigoms užimti

Palangos Vlado Jurgučio progimnazija skelbia atranką laisvai biologijos mokytojo darbo vietai užimti

Atranka vykdoma pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.

Pareigybės pavadinimas: biologijos mokytojas.
Pareigybės lygis: A2.
Darbo krūvis: 0,45 etato.
Darbo sutarties rūšis: 0,45 etato, neterminuota darbo sutartis, išbandymo laikotarpis – 3 mėn.
Kvalifikaciniai reikalavimai:
Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą ir biologijos mokytojo kvalifikaciją.

Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ reikalavimus.

Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.

Būti pareigingam, kūrybiškam, iniciatyviam, gebėti dirbti komandoje, gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą.

Privalumai:
Darbo patirtis bendrojo ugdymo mokykloje.

Darbo užmokestis: darbo užmokestis priklauso nuo turimos kvalifikacinės kategorijos ir darbo stažo (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 1,0223–1,4358 Pretendentas privalo pateikti:

Pretendentas atrankai privalo pateikti šiuos dokumentus:
prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
gyvenimo aprašymą;
motyvacinį laišką;
gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo, įskaitant atrankos paskelbimo dieną.

Dokumentų priėmimo pradžia 2024 m. liepos 8 d., pabaiga 2024 m. liepos 22 d.

Dokumentai pateikiami Palangos Vlado Jurgučio progimnazijos elektroniniu paštu: info@jurgucioprogimnazija.lt

Atranka vyks 2024 m. liepos 24 d., 10.00 val. 216 kab.

Geriausiai reikalavimus atitinkančius kandidatus informuosime asmeniškai ir pakviesime į pokalbį pretendentų nurodytu el. paštu arba telefonu. Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną sutikrinami su kopijomis ir grąžinami. Pretendentams, nepateikusiems dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateiktų dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti atrankoje.

Atvykstant į pokalbį pateikti atrankai pateiktų dokumentų originalus.
Pretendentų atrankos būdas: pokalbis.
Informacija teikiama tel. (+370 676) 89 197

Naujienų prenumerata

Sužinokite mokyklos naujienas pirmi.