-- Pasirinkite --
MOKYKLOS NAUJIENOS
Skelbiama atranka psichologo pareigoms užimti

Skelbiama atranka psichologo pareigoms užimti

Skelbiama atranka psichologo pareigoms užimti

Palangos Vlado Jurgučio progimnazija skelbia atranką psichologo pareigoms užimti.

                      Atranka vykdoma pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.

 • Pareigybės pavadinimas: psichologas.
 • Pareigybės lygis: A1.
 • Darbo krūvis: 1 etatas.
 • Darbo sutarties rūšis: 1 etatas, neterminuota darbo sutartis, išbandymo laikotarpis – 3 mėn.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 • Aukštasis išsilavinimas ir psichologo kvalifikacija (specialybė) ir ne žemesnis nei psichologijos magistro kvalifikacinį laipsnis ar jam prilyginama kvalifikacija (ne mažiau nei 200 kreditų apimties nuosekliųjų universitetinių psichologijos krypties studijų).
 • Gebėjimas teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų ir specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams.
 • Gebėjimas inicijuoti ir dalyvauti įgyvendinant progimnazijos bendruomenei aktualias psichologinių problemų prevencijos priemones.
 • Gebėjimas bendradarbiauti su mokytojais, socialiniu pedagogu, kitais pagalbos mokiniui specialistais ir mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) bei dirbti su jais komandoje, sprendžiant mokinio problemas.
 • Gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti, konstruktyviai spręsti problemas.
 • Informacinių komunikacinių technologijų valdymas ir taikymas profesinėje veikloje

Privalumai:

 • Darbo patirtis bendrojo ugdymo mokykloje.
 • Darbo užmokestis: darbo užmokestis priklauso nuo turimos kvalifikacinės kategorijos ir darbo stažo (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 0,9981– 1,3053).

Pretendentas atrankai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 •  išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 • gyvenimo aprašymą;
 • motyvacinį laišką;
 • gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo, įskaitant atrankos paskelbimo dieną.

Dokumentų priėmimo pradžia 2024 m. gegužės 27 d., pabaiga 2024 m. birželio 10 d.

Dokumentai pateikiami Palangos Vlado Jurgučio progimnazijos raštinės administratoriui, adresu Ganyklų g. 2, Palanga, 218 kab., darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.30 val. asmeniškai arba elektroniniu paštu: info@jurgucioprogimnazija.lt

Atranka vyks 2024 m. birželio 12 d., 10.00 val. 216 kab.

Geriausiai reikalavimus atitinkančius kandidatus informuosime asmeniškai ir pakviesime į pokalbį pretendentų nurodytu el. paštu arba telefonu. Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną sutikrinami su kopijomis ir grąžinami. Pretendentams, nepateikusiems dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateiktų dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti atrankoje.

Atvykstant į pokalbį pateikti atrankai pateiktų dokumentų originalus.
Pretendentų atrankos būdas: pokalbis.
Informacija teikiama tel. (+370 676) 89 197

Naujienų prenumerata

Sužinokite mokyklos naujienas pirmi.